1) رسانه‌های جمعی و فرهنگ شهرت

 • تلویزیون
 • سینما
 • کتاب
 • روزنامه‌نگاری، اخبار  و شهرت
 • موسیقی
 • تئاتر

2) رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ شهرت

 • وب 2
 • اینستاگرام
 • شبکۀ ایکس (توییتر)
 • میکروسلبریتی‌های اینترنتی
 • هویت مجازی
 • کلاب هاوس
 • بازنمایی زندگی روزمره

3) فرهنگ و  شهرت

 • نسبت فرهنگ ایرانی-اسلامی با فرهنگ شهرت
 • نسبت فرهنگ شهرت با تغییرات اجتماعی-فرهنگی در ایران
 • نسبت ارزش‌های فرهنگی جوامع با فرهنگ شهرت
 • امپریالیسم فرهنگی

4) هنر و فرهنگ شهرت

 • هنرهای ترسیمی (نقاشی، خطاطی و...)
 • ادبیات ( شعر، داستان، نمایشنامه، فیلمنامه و...)
 • هنرهای دستی (مجسمه‌سازی،تندیس‌گری و...)

5) سیاستگذاری سلبریتی‌ها و فرهنگ شهرت

 • حقوق اجتماعی سلبریتی
 • تمایز قانونی میان سلبریتی و شهروند
 • سیاستگذاری‌های ایجابی و سلبی 
 • سیاستگذاری‌ فرهنگ شهرت یا سلبریتی؟
 • سیاستگذاری سلبریتی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته
 • سیاستگذاری سلبریتی‌ها در کشورهای در حال توسعه
 • مواجهۀ حاکمیت سیاسی با سلبریتی
 • سیاستگذاری فعالیت‌های تجاری سلبریتی‌ها
 • سیاستگذاری فعالیت‌های اجتماعی سلبریتی‌ها

6) سواد رسانه‌ای و فرهنگ شهرت

 • تفکر انتقادی
 • جایگاه فرهنگ شهرت در سواد رسانه‌ای
 • راهکارهای سواد رسانه‌ای در مواجهه با فرهنگ شهرت
 • جایگاه سواد رسانه‌ای ایران در میدان شهرت ایران

7) گروه‌های جنسیتی و نسلی (سنی) و شهرت

 • کودکان
 • نوجوانان
 • جوانان
 • میان‌سالی و پیری
 • زنان
 • مردان

8) مرجعیت فکری-رفتاری سلبریتی

 • تبلیغات تجاری
 • مرجعیت پزشکی
 • مرجعیت سیاسی
 • افکار عمومی
 • اعتراضات اجتماعی
 • فعالیت‌های خیریه
 • مرجعیت دانش نمایشی

9) فرهنگ هواداری

 • هواداری و رسانه (شخصیت‌های سینمایی، موسیقی، تلویزیونی)
 • هواداری و ورزش
 • الهیات هواداری
 • نوجوانی و هواداری
 • جنون هواداری
 • رابطۀ پیرااجتماعی
 • هواداران BTS در ایران
 • موج کره‌ای و هواداری
 • هواداری به مثابه دین

10) دین و شهرت

 • مداح-سلبریتی
 • روحانی-سلبریتی
 • نمایشی شدن دین
 • امر دینی در فرهنگ شهرت
 • هیئات مذهبی و فرهنگ شهرت
 • زندگی روزمرۀ دینی-نمایشی
 • زنان بلاگر مذهبی
 • نماهنگ‌ مذهبی
 • مداحی‌ استودیویی
 • آیین‌های دینی