دومین پیش‌نشست همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه

این نشست در دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با حضور دکتر حسین سرفراز و دکتر محمدحسن یادگاری به دبیری علی مؤمنی برگزار شد.

31 اردیبهشت 1403

تمدید مهلت ارسال چکیدۀ آثار

مهلت ارسال چکیدۀ آثار تا 20 خرداد تمدید شد.

01 خرداد 1403

نشست نقد و بررسی کتاب‌های «میدان شهرت در ایران» و «دستینۀ مطالعات شهرت راتلج»، نهم اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

اولین پیش‌نشست همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات، هنر، رسانه و جامعه با حضور دکتر احسان شاه‌قاسمی و دکتر نادر جعفری با نقد و بررسی کتاب‌های «میدان شهرت در ایران» و «دستینۀ مطالعات شهرت راتلج» برگزار شد.

13 اردیبهشت 1403

پیش‌نشست اول همایش ملی فرهنگ شهرت: نقد و بررسی کتاب‌های «میدان شهرت در ایران» و «دستینۀ مطالعات شهرت راتلج»

دبیرخانۀ همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه اولین پیش‌نشست این همایش را روز یکشنبه نهم اردیبهشت 1403 در پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌کند.

08 اردیبهشت 1403

اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه در پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد.

اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت در تحولات هنر، رسانه و جامعه با حضور مجید سلیمانی ساسانی دبیر اجرایی همایش و احسان شاه‌قاسمی دبیر علمی همایش دوشنبه، هفتم اسفندماه در پژوهشکده فرهنگ و اسلامی حوزه هنری برگزار شد.

14 اسفند 1402

اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه

اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه، روز یکشنبه، هفتم اسفند 1402، ساعت 11 صبح در سرای شهید آوینی پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

29 بهمن 1402