اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه
29 بهمن 1402
اولین نشست خبری همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه

به‌مناسبت آغاز فعالیت همایش ملی فرهنگ شهرت، تحولات هنر، رسانه و جامعه، روز یک‌شنبه به تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح، اولین نشست خبری این همایش ملی در سرای شهید آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با حضور دکتر احسان شاه‌قاسمی، دبیر علمی همایش و دکتر مجید سلیمانی، دبیر اجرایی همایش، برگزار خواهد شد.

اعضای کمیتۀ علمی همایش

 1. دکتر احسان شاه‌قاسمی: دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر علمی همایش
 2. دکتر مسعود کوثری: استاد تمام گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 3. دکتر عبدالله بیچرانلو: دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 4. دکتر مجید سلیمانی ساسانی: استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 5. دکتر محمدصادق نصراللهی: دانشیار گروه فرهنگ و حکمرانی دانشگاه امام صادق(ع)
 6. دکتر حسین سرفراز: استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 7. دکتر سید حسین شهرستانی: معاون پژوهشی پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی
 8. دکتر سیاوش صلواتیان: دانشیار گروه مدیریت رسانۀ دانشگاه صداوسیما
 9. دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان: دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

اعضای شورای سیاستگذار همایش

 1. دکتر احسان شاه‌قاسمی: دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر علمی همایش
 2. دکتر مجید سلیمانی ساسانی: استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر اجرایی همایش
 3. دکتر غلامرضا جمشیدیها: رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 4. دکتر عبدالله بیچرانلو: دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 5. دکتر سجاد صفارهرندی: رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی
 6. دکتر محمدحسین ساعی: رئیس دانشگاه سوره
 7. دکتر عبدالکریم خیامی: عضو هیئت علمی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)