تمدید مهلت ارسال چکیدۀ آثار
01 خرداد 1403

با تصمیم اعضای دبیرخانۀ همایش و بنا به استقبال پژوهشگران محترم از همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه، مهلت ارسال چکیدۀ آثار تا 20 خرداد 1403 تمدید شد. متقاضیان محترم می‌توانند با ورود به بخش ارسال آثار و مقالات، چکیدۀ خود را ارسال کنند.